Cookies policy

I. Voorwerp
Deze Cookie Policy gaat uit van Scoubi Dou undefined, de rechtspersoon verantwoordelijk
voor de volgende website: « www.scoubidou-lier.be » (hierna de « website » genoemd), met
maatschappelijke zetel te Kolveniersvest 26 2500 Lier en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer: be0702554073.
Scoubi Dou undefined(hierna « wij », « onze » of « ons » genoemd) stelt alles in werking om
u een optimale (gebruikerservaring te bieden en wenst in dit kader uw vertrouwen te
winnen door de nodige inlichtingen te verschaffen met betrekking tot het beleid aangaande
het gebruik en de opslag van cookies.
II. Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand, opgeslagen op de harde schijf van uw computer of
mobiele telefoon en uitgegeven door de server van de website die u bezoekt.
Een cookie bevat een unieke code die aan de uitgever ervan de mogelijkheid geeft het
betrokken toestel (computer of mobiele telefoon) te herkennen telkens de website wordt
bezocht.
Een cookie identificeert de browser van uw toestel, maar nooit u persoonlijk. Bovendien kan
een server enkel de cookies raadplegen die deze zelf heeft geplaatst, zonder zich toegang te
kunnen verschaffen tot enige andere informatie op de harde schijf van het toestel.
Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt,
« oorspronkelijke cookies » genaamd, of door partners waarmee de website samenwerkt
« cookies van derden » genaamd.
III. Geldigheidsduur van een cookie
Bepaalde cookies verlopen wanneer u uw browser sluit, « sessie cookies » genaamd. Andere
blijven langer opgeslagen op het toestel, sommigen zelfs tot wanneer u ze handmatig
verwijderd, « permanente cookies » genaamd.
In het algemeen kan worden gesteld dat cookies een geldigheidsduur hebben die beperkt is
in de tijd. De meest voorkomende geldigheidsduur is 30 dagen en de maximumduur is 13
maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de cookie op het toestel werd opgeslagen.
IV. Algemene doeleinden van cookies
De eerste doelstelling is een efficiënte en snelle internetervaring te waarborgen (bv. d.m.v.
cookies die de taalkeuze bewaren, inloggegevens bewaren, enz.). Cookies onthouden uw
voorkeuren en zorgen er zo voor dat de toegang tot de website wordt vereenvoudigd.

Ze stellen ons bovendien in staat te begrijpen hoe u de website gebruikt.
Bovendien maken ze het mogelijk de inhoud en reclameboodschappen op maat aan te
bieden. De website wordt dus aangepast aan uw noden en voorkeuren.
V. Cookiebeheer
Om bepaalde cookies op uw toestel op te slaan, moet voorafgaandelijk toestemming
worden verkregen. Deze wordt verkregen d.m.v. de balk op de homepage van de website.
Bovendien maken de meeste browsers gebruik van cookies. U kunt deze verwijderen of het
gebruik ervan weigeren, dit op ieder ogenblik en kosteloos door de browserinstellingen te
wijzigen. Raadpleeg hiervoor volgende links :
Firefox :
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL&viewlocale=fr_FR
Internet Explorer :
https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage
-cookies
Door het gebruik van cookies te weigeren, hebt u nog steeds toegang tot onze website, maar
kunnen bepaalde functionaliteiten worden beperkt of onmogelijk worden gemaakt.
VI. Soorten cookies
a. Technische cookies
Deze cookies slaan enkel uw IP-adres op en maken het volgende mogelijk:
● De pagina’s van de website bezoeken en de functionaliteiten gebruiken
● Formulieren invullen
● Uw identiteit nagaan bij het invullen van uw gegevens
● De toegang tot de website beveiligen
Deze cookies vereisen uw toestemming niet, gezien ze u toegang tot de website verschaffen.
b. Functionele cookies
Deze cookies laten toe om specifieke functies van de website te activeren teneinde de
gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, vooral gezien de
cookies de voorkeuren van de gebruiker onthoudt (bijvoorbeeld de taal).
Deze cookies maken het volgende mogelijk:
● Diensten op maat aanbieden (taal, voorkeuren, ...)

● Keuzes van voorgaande bezoeken opslaan
● Informatie verzamelen uit online formulieren
● Statistieken opstellen
● Het gebruik van de website analyseren
Net zoals de technische cookies, worden deze gebruikt om uw ervaring te verbeteren en
vereist het gebruik ervan geen toestemming.
c. Publicitaire cookies
Deze cookies gaan uw internetgewoontes na en laten toe de marketingcontent van onze
website aan te passen aan uw interesses.
Op basis hiervan kunnen we de effectiviteit van publicitaire campagnes nagaan, door met
name te kijken naar de stappen die u zet na op een advertentie te hebben geklikt. Op basis
van lokalisatiegegevens kunnen we bovendien aanbiedingen doen op basis van uw locatie.
Deze cookies laten bovendien toe u doelgerichte reclame toe te sturen door deze te
koppelen met de website die u hebt bezocht.
De informatie die we verzamelen en delen, laten slechts toe uw toestel te identificeren.
Om deze cookies te kunnen gebruiken is uw toestemming nodig. Deze wordt gevraagd bij
het eerste bezoek op onze website.
d. Analytische cookies
Deze cookies worden aangewend om na te gaan op welke manier u onze website gebruikt.
Op deze manier kunnen we het aantal bezoekers pagina per pagina nagaan en deze indien
nodig verbeteren.
Deze laten ons bovendien toe de ergonomie van de website te verbeteren en uw ervaring te
optimaliseren.
De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem. Deze cookies vereisen dus geen
toestemming.
e. Cookies van sociale media
Deze cookies verzamelen de informatie die u deelt via of met sociale media. Wanneer u
dingen deelt, wordt een cookie van een derde partij opgeslagen op uw toestel en indien u
op het sociale medium ingelogd bent, wordt deze aan uw profiel toegevoegd.
Het is aan te raden voor elk sociaal netwerk de reikwijdte hiervan na te gaan.
Voor deze cookies is ook uw toestemming nodig.

Facebook https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/
Twitter https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not

-track

Google https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Instagram https://help.instagram.com/1896641480634370
f. Cookies afkomstig van derden
Deze cookies zijn door derde partijen op onze website geplaatst en vervolgens op uw toestel
opgeslagen. Wij hebben hier geen controle over. Voor meer informatie moet u dus op de
websites terecht van de instanties waarvan de cookies uitgaan.
VII. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens
Cookies die persoonsgegevens verwerken zijn onderworpen aan de regelgeving ter zake. U
hebt in dit verband dus bepaalde rechten (recht op inzage, verbetering, intrekking van de
toestemming, enz.).
We verwijzen u in dit verband door naar onze privacy policy (www.scoubidou-lier.be).
VIII. Contact
: info@scoubidou-lier.be
: Kolveniersvest 26 2500 Lier

IX. Wijzigingen
We behouden ons het recht voor deze cookie policy te allen tijde te kunnen wijzigen. De
wijzigingen kunt u op onze website raadplegen.
X. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht
Deze cookie policy wordt beheerst door het Belgisch recht.
Elk geschil omtrent deze policy wordt beheerst door de Belgische rechtbanken.
Onderhavige versie van de cookie policy is in werking en werd voor het laatst aangepast op
08/04/2021.

Privacy policy

I. Voorwerp
Deze Cookie Policy gaat uit van Scoubi Dou undefined, de rechtspersoon verantwoordelijk
voor de volgende website: « www.scoubidou-lier.be » (hierna de « website » genoemd), met
maatschappelijke zetel te Kolveniersvest 26 2500 Lier en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer: be0702554073.
Scoubi Dou undefined(hierna « wij », « onze » of « ons » genoemd) stelt alles in werking om
u een optimale (gebruikerservaring te bieden en wenst in dit kader uw vertrouwen te
winnen door de nodige inlichtingen te verschaffen met betrekking tot het beleid aangaande
het gebruik en de opslag van cookies.
II. Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand, opgeslagen op de harde schijf van uw computer of
mobiele telefoon en uitgegeven door de server van de website die u bezoekt.
Een cookie bevat een unieke code die aan de uitgever ervan de mogelijkheid geeft het
betrokken toestel (computer of mobiele telefoon) te herkennen telkens de website wordt
bezocht.
Een cookie identificeert de browser van uw toestel, maar nooit u persoonlijk. Bovendien kan
een server enkel de cookies raadplegen die deze zelf heeft geplaatst, zonder zich toegang te
kunnen verschaffen tot enige andere informatie op de harde schijf van het toestel.
Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt,
« oorspronkelijke cookies » genaamd, of door partners waarmee de website samenwerkt
« cookies van derden » genaamd.
III. Geldigheidsduur van een cookie
Bepaalde cookies verlopen wanneer u uw browser sluit, « sessie cookies » genaamd. Andere
blijven langer opgeslagen op het toestel, sommigen zelfs tot wanneer u ze handmatig
verwijderd, « permanente cookies » genaamd.
In het algemeen kan worden gesteld dat cookies een geldigheidsduur hebben die beperkt is
in de tijd. De meest voorkomende geldigheidsduur is 30 dagen en de maximumduur is 13
maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de cookie op het toestel werd opgeslagen.
IV. Algemene doeleinden van cookies
De eerste doelstelling is een efficiënte en snelle internetervaring te waarborgen (bv. d.m.v.
cookies die de taalkeuze bewaren, inloggegevens bewaren, enz.). Cookies onthouden uw
voorkeuren en zorgen er zo voor dat de toegang tot de website wordt vereenvoudigd.

Ze stellen ons bovendien in staat te begrijpen hoe u de website gebruikt.
Bovendien maken ze het mogelijk de inhoud en reclameboodschappen op maat aan te
bieden. De website wordt dus aangepast aan uw noden en voorkeuren.
V. Cookiebeheer
Om bepaalde cookies op uw toestel op te slaan, moet voorafgaandelijk toestemming
worden verkregen. Deze wordt verkregen d.m.v. de balk op de homepage van de website.
Bovendien maken de meeste browsers gebruik van cookies. U kunt deze verwijderen of het
gebruik ervan weigeren, dit op ieder ogenblik en kosteloos door de browserinstellingen te
wijzigen. Raadpleeg hiervoor volgende links :
Firefox :
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL&viewlocale=fr_FR
Internet Explorer :
https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage
-cookies
Door het gebruik van cookies te weigeren, hebt u nog steeds toegang tot onze website, maar
kunnen bepaalde functionaliteiten worden beperkt of onmogelijk worden gemaakt.
VI. Soorten cookies
a. Technische cookies
Deze cookies slaan enkel uw IP-adres op en maken het volgende mogelijk:
● De pagina’s van de website bezoeken en de functionaliteiten gebruiken
● Formulieren invullen
● Uw identiteit nagaan bij het invullen van uw gegevens
● De toegang tot de website beveiligen
Deze cookies vereisen uw toestemming niet, gezien ze u toegang tot de website verschaffen.
b. Functionele cookies
Deze cookies laten toe om specifieke functies van de website te activeren teneinde de
gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, vooral gezien de
cookies de voorkeuren van de gebruiker onthoudt (bijvoorbeeld de taal).
Deze cookies maken het volgende mogelijk:
● Diensten op maat aanbieden (taal, voorkeuren, ...)

● Keuzes van voorgaande bezoeken opslaan
● Informatie verzamelen uit online formulieren
● Statistieken opstellen
● Het gebruik van de website analyseren
Net zoals de technische cookies, worden deze gebruikt om uw ervaring te verbeteren en
vereist het gebruik ervan geen toestemming.
c. Publicitaire cookies
Deze cookies gaan uw internetgewoontes na en laten toe de marketingcontent van onze
website aan te passen aan uw interesses.
Op basis hiervan kunnen we de effectiviteit van publicitaire campagnes nagaan, door met
name te kijken naar de stappen die u zet na op een advertentie te hebben geklikt. Op basis
van lokalisatiegegevens kunnen we bovendien aanbiedingen doen op basis van uw locatie.
Deze cookies laten bovendien toe u doelgerichte reclame toe te sturen door deze te
koppelen met de website die u hebt bezocht.
De informatie die we verzamelen en delen, laten slechts toe uw toestel te identificeren.
Om deze cookies te kunnen gebruiken is uw toestemming nodig. Deze wordt gevraagd bij
het eerste bezoek op onze website.
d. Analytische cookies
Deze cookies worden aangewend om na te gaan op welke manier u onze website gebruikt.
Op deze manier kunnen we het aantal bezoekers pagina per pagina nagaan en deze indien
nodig verbeteren.
Deze laten ons bovendien toe de ergonomie van de website te verbeteren en uw ervaring te
optimaliseren.
De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem. Deze cookies vereisen dus geen
toestemming.
e. Cookies van sociale media
Deze cookies verzamelen de informatie die u deelt via of met sociale media. Wanneer u
dingen deelt, wordt een cookie van een derde partij opgeslagen op uw toestel en indien u
op het sociale medium ingelogd bent, wordt deze aan uw profiel toegevoegd.
Het is aan te raden voor elk sociaal netwerk de reikwijdte hiervan na te gaan.
Voor deze cookies is ook uw toestemming nodig.

Facebook https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/
Twitter https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not

-track

Google https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Instagram https://help.instagram.com/1896641480634370
f. Cookies afkomstig van derden
Deze cookies zijn door derde partijen op onze website geplaatst en vervolgens op uw toestel
opgeslagen. Wij hebben hier geen controle over. Voor meer informatie moet u dus op de
websites terecht van de instanties waarvan de cookies uitgaan.
VII. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens
Cookies die persoonsgegevens verwerken zijn onderworpen aan de regelgeving ter zake. U
hebt in dit verband dus bepaalde rechten (recht op inzage, verbetering, intrekking van de
toestemming, enz.).
We verwijzen u in dit verband door naar onze privacy policy (www.scoubidou-lier.be).
VIII. Contact
: info@scoubidou-lier.be
: Kolveniersvest 26 2500 Lier

IX. Wijzigingen
We behouden ons het recht voor deze cookie policy te allen tijde te kunnen wijzigen. De
wijzigingen kunt u op onze website raadplegen.
X. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht
Deze cookie policy wordt beheerst door het Belgisch recht.
Elk geschil omtrent deze policy wordt beheerst door de Belgische rechtbanken.
Onderhavige versie van de cookie policy is in werking en werd voor het laatst aangepast op
08/04/2021.

Webshop policy

Alle bestellingen worden wekelijks van Woensdag tot en met zaterdag verwerkt tijdens de openingsuren.

Openingsuren:

Zondag & Maandag: Gesloten

Dinsdag: 10 - 18 u

Woensdag: 10 - 18 u

Donderdag: 10 - 18 u

Vrijdag: 10 - 18 u

Zaterdag: 10 - 18 u

*Gesloten op feestdagen
*Dinsdagen zijn gesloten in alle wettelijke schoolvakanties in België


- Bestellingen Kunnen op onze webshop afgehaald alsook bezorgd worden.
er is echter een uitzondering op ballonnen hier is het altijd afhalen, indien toch bezorging gewenst kan de consument ons contacteren via het contact formulier waar we onze kosten verder kunnen bespreken.

 

Er is een kans dat een bepaald product uit stock is. Het kan dus voorkomen dat uw pakketje daardoor wat vertraging oploopt naar levering toe,

Hier houden we jullie ten allen tijden van op de hoogte.

Ook stellen we jullie op de hoogte wanneer de bestelling kan afgehaald worden, indien op stock kan dit binnen de openingsuren worden afgehaald.

 

Herroeping
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Scoubi Dou, Kolveniersvest 26, 2500 LIER, België) via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of per e-mail (info@scoubidou-lier.be) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kan HIER het modelformulier voor herroeping raadplegen/downloaden.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten,

onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

• de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

• de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

•Ballonnen gevuld met helium, deze hebben een bepaalde houdbaarheid.

 

Algemene Voorwaarden

Klik op de onderstaande links voor meer informatie betreft ons beleid aangaande Webshop, privacy, cookies en retour
Bij vragen i.v.m. onze policy kan je ons bereiken via het contact formulier.